Rozbor neuměleckého textu u maturity není věda. Stačí vědět, jak na to

FOTO: Knihy
Ilustrační foto. Foto: Šárka Prágrová, StudentMag.cz

Čeká vás v květnu maturita? Pak se rozboru neuměleckého textu nevyhnete ani vy. Je totiž součástí ústní zkoušky z českého jazyka. Dnes se dozvíte, jak na rozbor jít a čeho si v textu všímat.

Jako neumělecký text se v maturitě může objevit například výňatek z učebnice nebo zákona, pozvánka, úryvek z novinového článku či plakát. Samotný rozbor není obtížný, je ale třeba dát si pozor na drobnosti, jež obyčejně nevnímáme. Jak s rozborem začít?

Určete útvar, funkční styl a slohový postup

Začít lze tím, že řeknete, co budete rozebírat. Máte před sebou pozvánku na ples? Úryvek z reportáže? Úřední dopis? V jakém funkčním stylu je napsán? Připomeňte si styly a útvary funkčního stylu, které byste měli znát:

 • Prostěsdělovací (pozvánka, plakát, osobní korespondence, inzerát, anketa)
 • Publicistický (zpráva, komentář, reportáž, recenze, interview)
 • Odborný (odborný popis, popis pracovního postupu, výklad, přednáška)
 • Administrativní (životopis, žádost, stížnost, úřední dopis, objednávka)
 • Umělecký (nebude v této části maturity; vypravování, líčení, charakteristika)

Dále určete slohový postup. Často se jich v textu prolíná více, zdůrazněte tedy ten převládající a zmiňte, že v některých pasážích autor uplatnil jiný. Podívejte se, jaké slohové postupy znáte ze školy:

 • Informační
 • Popisný
 • Výkladový
 • Vyprávěcí
 • Úvahový

Vše důsledně zdůvodňujte

Vše, co řeknete, nezapomeňte doložit nejlépe citací z textu. Každý funkční styl má charakteristické znaky, které je třeba vypíchnout.

Administrativní funkční styl se vyznačuje stručností, objektivitou a standardizací. To znamená, že text a jeho uspořádání není kreativní, řídí se podle zavedené normy. Jazyk je vždy spisovný, používají se neosobní konstrukce a trpné rody (je dlužen, byl přepsán, byl zamítnut), ustálené formulace (obracet se s žádostí, vstupovat v platnost) a specifické termíny (lhůta, faktura). Nejčastěji používaný slohový postup je informační.

Odborný funkční styl předává přesné informace z různých oborů. Je objektivní, přehledný, jednoznačný a věcný. Kompozice textu je logická a promyšlená, v psané formě často obsahuje ilustrační obrázky. Autor v něm používá odbornou terminologii (monitor, objektiv, kondenzátor), stupně odbornosti se ale liší podle příjemce (pro laiky i specialisty v oboru). Jazyk je spisovný, nejčastější slohový postup je popisný nebo výkladový.

Rada! Jazyková stránka je v rozboru důležitá. Už při prvním čtení si všímejte, zda je text psán spisovnou formou nebo obecnou češtinou a zda jsou v něm například archaismy, termíny, citově zabarvené výrazy nebo publicismy.

Publicistický funkční styl má agitační, sdělnou nebo rekreační funkci. Je aktuální, dynamický (častější výskyt krátkých vět než složitých souvětí) a srozumitelný. Součástí publicistického textu jsou titulky, mezititulky a podtitulky, fotografie a popisky k nim a perex (krátký odstavec na začátku textu, často tučně nebo kurzívou). Převládá spisovný jazyk, častý je výskyt publicismů (ochlazení vztahů, politická scéna, stín pochybnosti, zmapovat situaci). Uplatňuje se slohový postup informační, ale i výkladový a úvahový.

Prostěsdělovací funkční styl je styl běžné denní komunikace, jeho cílem je sdělit informaci nebo citový postoj. Forma je uvolněná, nepodléhá žádným normám. Nejčastěji se používá obecná čeština (děsnej, kupujem) nebo slang (komp, hákovat, ájina), časté jsou částice, citoslovce nebo zájmena, vatová (prostě, hele, tak) a citově zabarvené slova. Běžné jsou i odchylky od větné stavby. Slohový postup může být informační, popisný nebo vyprávěcí.

Odchylky od pravidelné větné stavby: Jak vypadají?

 • Anakolut je vyšinutí z větné vazby. Souvětí končí jinak, než vyžaduje jeho začátek. „Dítě, když je malé, vůbec se mu nechce jít spát.“
 • Zeugma je zanedbání dvojí vazby. „Pro příchod a odchod k vlakům použijte podchod.“ Odchod k vlakům?
 • Kontaminace je křížení rozdílných vazeb. Zamezit něco + zabránit něčemu = zamezit něčemu (ŠPATNĚ).
 • Atrakce je skladební spodoba tvarů. Tvary sousedních slov se navzájem přizpůsobují sobě navzájem. „Spoustě lidem to nedojde.“ Správně je spoustě lidí.

Další krok je určení slohotvorných činitelů. Rozlišují se dva druhy: objektivní a subjektivní. Subjektivní činitel je například věk autora, jeho životní zkušenosti nebo povahové rysy. Mezi objektivní slohotvorné činitele se řadí prostředí a situace, kontakt s adresátem, připravenost či nepřipravenost autora a oficiálnost nebo neoficiálnost textu.

Vaším úkolem je posoudit, který z činitelů v textu převládá a do jaké míry ovlivňuje jeho celkové vyznění.

 

Líbí se vám tento článek? Podělte se o něj s ostatními

1 Comment on Rozbor neuměleckého textu u maturity není věda. Stačí vědět, jak na to

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*