Jak napsat osnovu? Přinášíme zaručený návod pro každou příležitost

Jak napsat osnovu
Zdroj: Shutterstock.com

Ať už píšete slohovou práci, připravujete si řečnický projev, anebo tvoříte svou vlastní knihu, osnova je skvělým prostředkem, jak si uspořádat vlastní myšlenky. Jak správně napsat osnovu a na co nezapomenout ještě před začátkem psaní?

Jak napsat osnovu – příprava

Ještě než se pustíte do psaní osnovy, je nutné učinit pár věcí, které jsou předpokladem každého dobře napsaného textu. Nejprve je třeba zvolit si téma. Čím úžeji ho dokážete specifikovat, tím lépe, ovšem konkretizovat lze až během psaní osnovy. V tomto okamžiku tedy může být obecnější.

Jak psát osnovu – účel práce

Po zvolení tématu je dalším krokem určení cíle práce, který vám významně dopomůže k tomu, abyste byli schopni svou práci logicky strukturovat. Cíl práce bývá často formulován jako výzkumná otázka a následně předpokládaná odpověď, ke které si myslíte, že dojdete na konci své práce.

Nemusí tomu tak ale být. Pokud píšete například argumentační esej, je vhodné sepsat si tezi (či teze), kterou se budete snažit obhájit. Dobrým cílem práce je každopádně analýza vztahu mezi dvěma věcmi, například jejich kritické srovnání či analýza typu příčina a následek.

Jak psát osnovu – zdroje

Své teze a závěry budete muset nějak doložit, rovněž vlastní myšlenky je vhodné doplnit různými zdroji, proto si před psaním osnovy shromážděte materiály, z kterých budete vycházet, a alespoň letmo si je prostudujte. Může jít o literaturu, statistiky, anebo třeba citáty slavných osobností, což se odvíjí od typu práce. U toho, co vás zaujme a chtěli byste toho použít, si co nejpřesněji poznamenejte lokaci (např. číslo strany), abyste to později nemuseli složitě hledat.

Jak napsat osnovu – typy osnovy

Při psaní osnovy si můžete vybrat ze dvou základních typů – osnovy tematické a osnovy psané celými větami. Tematická osnova je jednodušší jelikož používá krátké obecné body či fráze. Tou je vhodné začít a později ji případně rozšířit na osnovu psanou celými větami.

Při psaní osnovy je nejdůležitější logicky seřadit argumenty a důkazy. Ideální je začít hlavním argumentem a nejsilnějším důkazem a pokračovat podpůrnými tezemi. Hodí se uvést i limity vašeho postoje a protiargumenty, případně je vyvrátit. To platí především u akademického či argumentačního textu, u historické eseje volte chronologické seřazení události, u literární lze text strukturovat podle témat.

Jak napsat osnovu – tematická osnova

Po utvoření představy o tom, v jakém pořadí chcete teze a myšlenky čtenáři prezentovat, je vhodné určit si kategorie, které budou tvořit první úroveň osnovy (můžete je označit 1., 2., 3. …). Jednotlivé kategorie by měly být do určité míry autonomním celkem, který prezentuje několik souvisejících informací, tezí a důkazů, na druhou stranu má jistou vazbu na cíl práce, která by se bez něj neobešla.

Kategorie by zároveň měly být uspořádaný tak, aby na sebe logicky navazovaly. Při psaní osnovy si pak ke každé kategorii napište pár bodů, které budou tvořit další úroveň či úrovně práce (1. 1., 1. 2. …), a to ideálně i se zdroji, z jakých budete vycházet. Jednotlivé body pak můžete rozvádět dalšími podbody (1. 1. 1., 1. 1. 2. …).

1.9 (37.24%) 29 hlas[ů]

Líbí se vám tento článek? Podělte se o něj s ostatními

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*